T-veritas-fotogalerie35

fotografie©pesek.petr

pepe111@email.cz

Obrazy Karla Tomana žijícího v letech1931 až  2000, lze shlédnout v Divadle Horní Počernice od 11. ledna do 3.března 2016.

Toman byl absolventem AVU a členem SČUG Hollar. Při tvorbě volné grafiky se zpočátku věnoval dřevorytu a později především barevné litografiii v níž kreslil scénky z italské Commedia dell'arte. Stal se také skutečným odborníkem v oblasti militarií, o čemž svědčí jeho publikace Vojenské stejnokroje nebo série vojáků armád tří císařů pro muzeum ve Slavkově. Samostatnou kapitolu jeho tvorby tvoří pohádková témata.

Brzy se stal také vyhledávaným knižním ilustrátorem. Na jeho kresbách je patrný vliv Zdeňka Buriana.  Vedle klasické literatury a pohádek ilustroval také odborné a historické knihy.  V letech 1969 –1970 vytvořil obrázkový seriál s vlastním textem Statečný kapitán Korkorán podle románu Alfreda Assollanta.

Život a jeho osobnost poutavou úsměvnou formou podal na zahájení autorův syn akdemický malíř Petr Toman